ClickCease

Een derde van de branden ontstaat door een defect in elektra

blogs

Interpolis heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van branden. Het blijkt dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door elektra. Vaak gaat het om achterstallig onderhoud en ondeskundigheid van de onderhouders. Het gaat vrijwel nooit om gebreken in de apparatuur zelf.

De oorzaken van brandbrandgevaar

In zestig procent van de gevallen gaat het om slecht onderhoud, of zelfs om een totale afwezigheid van onderhoud. Wanneer onderhoud niet wordt uitgevoerd, hoopt stof zich op, kunnen kabels verrotten, en zal zo het risico op brand toenemen. Je kunt dit eenvoudig voorkomen door de installaties regelmatig na te kijken en eventuele schade te verhelpen. Als je daar de deskundigheid niet voor hebt, kun je het uitbesteden aan een elektricien.
29 procent van de door elektra veroorzaakte branden komt door installatiefouten. Denk hierbij aan ondeskundig geïnstalleerde groepen. Verder wordt elf procent veroorzaakt door ondeskundig uitgevoerde uitbreidingen.
Al met al is deze groep problemen prima op te lossen door installatie over te laten aan een erkende professional, en onderhoud en uitbreidingen ook aan een deskundige over te laten indien hier zelf niet de kennis voor beschikbaar is.
Belangrijk is ook dat de diverse normen in acht worden genomen bij het werken aan elektrische installaties. Denk hierbij vooral aan NEN 1010 normen. Hierin staat exact beschreven waaraan een elektrische installatie moet voldoen om nog veilig te kunnen zijn. Wanneer u zelf niet de kennis hebt van dergelijke normen en protocollen, is het misschien raadzaam het werk aan het elektriciteitsnet over te laten aan deskundigen.

Waarom kiest u voor ons?

Alles rondom groepenkasten
Elektra aanleggen
Meterkasten
Stroomstoringen en kortsluiting

Lees ook eens:

Menu
Call Now Button