ClickCease

Brand door elektriciteit | Wat is de oorzaak en hoe voorkom je het?

Brand door elektriciteit
blogs

Interpolis heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van branden. Het blijkt dat één op de drie branden wordt veroorzaakt door elektra. Vaak gaat het om achterstallig onderhoud en ondeskundigheid van de onderhouders. Het gaat vrijwel nooit om gebreken in de apparatuur zelf.

De oorzaken van brand door elektriciteit
brandgevaar

In zestig procent van de gevallen gaat het om slecht onderhoud, of zelfs om een totale afwezigheid van onderhoud. Wanneer onderhoud niet wordt uitgevoerd, hoopt stof zich op, kunnen kabels verrotten, en zal zo het risico op brand toenemen. Je kunt dit eenvoudig voorkomen door de installaties regelmatig na te kijken en eventuele schade te verhelpen. Als je daar de deskundigheid niet voor hebt, kun je het uitbesteden aan een elektricien.
29 procent van de door elektra veroorzaakte branden komt door installatiefouten. Denk hierbij aan ondeskundig geïnstalleerde groepen. Verder wordt elf procent veroorzaakt door ondeskundig uitgevoerde uitbreidingen.

Al met al is deze groep problemen prima op te lossen door installatie over te laten aan een erkende professional, en onderhoud en uitbreidingen ook aan een deskundige over te laten indien hier zelf niet de kennis voor beschikbaar is.

Belangrijk is ook dat de diverse normen in acht worden genomen bij het werken aan elektrische installaties. Denk hierbij vooral aan NEN 1010 normen. Hierin staat exact beschreven waaraan een elektrische installatie moet voldoen om nog veilig te kunnen zijn. Wanneer u zelf niet de kennis hebt van dergelijke normen en protocollen, is het misschien raadzaam het werk aan het elektriciteitsnet over te laten aan deskundigen.

Brand door elektriciteit voorkomen  (10 Tips) 

Hieronder kunt u de lijst vinden met tips om elektrische branden door elektra te voorkomen:

  1. Gebruik alleen elektrische apparaten en snoeren die zijn goedgekeurd door de bevoegde autoriteit.
  2. Controleer regelmatig uw elektrische apparatuur en snoeren op beschadiging en of ze tekenen van slijtage vertonen. 
  3. Gebruik geen overbelaste verlengsnoeren of overbelaste stopcontacten..
  4. Gebruik geen beschadigde of versleten schakelaars of stopcontacten.
  5. Koppel het apparaat los wanneer het niet in gebruik is. 
  6. Houd brandbare materialen uit de buurt van stopcontacten en elektrische apparaten.
  7. Laat geen losse draden of snoeren achter waar iemand over kan struikelen.
  8. Plaats elektrische apparaten niet in de buurt van water, zoals in de keuken of badkamer.
  9. Zorg voor voldoende ventilatie rondom elektrische apparaten zodat deze niet oververhit raken.
  10. Laat uw kinderen niet achter met elektrische apparaten en leer ze hoe ze veilig met elektriciteit kunnen omgaan. 

Als u deze tips opvolgt, kunt u uw risico op elektrische branden aanzienlijk verminderen. Als u een brand door elektriciteit ervaart, schakel dan onmiddellijk de stroom uit en bel de brandweer. 

Brand door kortsluiting

Elektrische kortsluiting is een veelvoorkomende oorzaak van elektrische storingen. Een kortsluiting treedt op wanneer stroom ongecontroleerd door een circuit stroomt. Dit kan gebeuren wanneer twee of meer draden elkaar raken en niet met elkaar zijn verbonden.

Bij een kortsluiting gaat er een grote hoeveelheid stroom door de schakeling. Hierdoor kan de bedrading oververhit raken en kunnen de draden smelten of vlam vatten. Het kan ook een stroomstoring, vonk of explosie veroorzaken.

Een van de belangrijkste oorzaken van kortsluiting is het gebruik van verouderde, beschadigde of slecht onderhouden kabels en elektrische apparatuur. Daarnaast kan overbelasting van het circuit leiden tot kortsluiting. Bijvoorbeeld als er te veel apparaten op één stopcontact zijn aangesloten.

Een andere veelvoorkomende oorzaak van kortsluiting is het gebruik van onjuiste of defecte apparatuur. Dit kan leiden tot elektrisch gevaarlijke situaties, zoals elektrische apparaten die in het water vallen. 

 

Elektricien naar laten kijken? 

Als u problemen ondervindt met de elektrische installatie in uw huis of bedrijf, is het belangrijk om deze problemen serieus te nemen en er snel actie op te ondernemen. Het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen en een professionele elektricien te raadplegen als u twijfelt over de veiligheid of het functioneren van uw elektrische installatie. U kunt ons altijd bereiken en we zullen u met spoed en zorgvuldigheid helpen. 

Waarom kiest u voor ons?

Alles rondom groepenkasten
Elektra aanleggen
Meterkasten
Stroomstoringen en kortsluiting

Lees ook eens:

Menu
Call Now Button